De Behandeling

Door middel van een spierreflex-test wordt de locatie en richting van de spierspanning bepaald. Daarna zal door middel van lichte en handmatige impulsen de spanning worden losgemaakt. 

Het opslaan van spierspanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. Door gebruik te maken van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam, worden bepaalde gebieden rondom de wervelkolom getest op spierspanning. Wanneer er sprake is van vastgezette spierspanning zal het lichaam, tijdens het testen, reageren door middel van reflexen.

Door patronen te herkennen kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd. 

Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet mij.  

De behandeling (release) bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste spieren en in de juiste richting. De hersenen krijgen door deze impulsen een seintje van buitenaf om de opgebouwde spanning laag voor laag los te laten. Door het loslaten van de spierspanning zal de communicatie weer op gang komen, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer optimaal kan functioneren. 

Tijdens de behandeling is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale behandelbank. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de behandeling. 

 

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het aantal releases is niet te voorspellen omdat het een individueel proces is. Het proces wordt altijd gestart met drie releases binnen elf dagen. Meestal zal spanning die recent is ontstaan wat sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. Jarenlange ervaring wijst uit dat veel cliënten na een paar sessies een positief effect ervaren maar soms duurt dat wat langer. Baby’s en kinderen reageren in de regel snel.

Als klachten minder worden, zullen de releases met steeds grotere tussenpozen plaatsvinden. Net zolang totdat u uw gezondheid weer als goed beschouwt en uw vitaliteit terug is. Daarna is het raadzaam om een aantal keren per jaar terug te komen om te voorkomen dat nieuw opgedane spanning zich weer gaat vastzetten.