Vanuit overkoepelende organisaties zijn er een aantal verplichtingen waar je als zorg aanbieder aan moet voldoen. Dit betekent onder andere dat er in verband met de wet op de privacy een melding gedaan wordt over hoe er met de gegevens van cliënten omgegaan wordt en hoe mogelijke klachten behandeld worden.

In onderstaande privacy statement staat aangegeven hoe er voor gezorgd wordt dat er op een verantwoorde en veilige manier met  persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat de klacht met de zorg aanbieder besproken wordt. Mocht de cliënt dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kan er gebruik gemaakt worden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Als Kwaliteitstherapeut valt BSR Dordrecht onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u onderstaand GAT logo aanklikken.

Als Kwaliteitstherapeut valt BSR Dordrecht expliciet onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ. Voor meer informatie hierover kunt u het TCZ logo aanklikken.

BSR Dordrecht maakt gebruik van een behandelovereenkomst die bij de eerste afspraak ter ondertekening wordt aangeboden. Onderstaand staat de behandelovereenkomst ter inzage.