Voor wie is Body Stress Release?

Body Stress Release is voor iedereen, van baby’s tot ouderen, ziek of gezond. Zelfs baby’s kunnen al body stress hebben, bijv. als gevolg van een moeilijke geboorte. Ieders kwaliteit van leven en gevoel van welzijn kan verbeterd worden door zich van tijd tot tijd op body stress te laten onderzoeken.

Kan ik mijn kleding en schoenen aanhouden?

Ja, dat kan. Als je geen al te dikke kleding aan heeft is dit geen enkel probleem. Zo nodig zal ik je verzoeken je trui, jasje, riem en zwaar schoeisel uit te trekken. De practitioner is zo kundig opgeleid, dat hij/zij door uw kleding heen de juiste plaatsen van body stress weet te lokaliseren, en de release-impulsen gaan gewoon door de kleding heen. 

Is Body Stress Release spirituele genezing?

Nee, dat is het niet. Body Stress Release is een zeer praktische gezondheidstechniek waarmee het vermogen van het lichaam om gezond te zijn en te blijven en/of opnieuw te worden wordt versterkt. Alles wat met body stress en Body Stress Release te maken heeft is helder uit te leggen en voor iedereen te begrijpen met of zonder medische achtergrond. Gezondheid beperkt zich echter niet tot het lichaam alleen maar omvat ook het gehele "mens zijn". In die zin heeft de puur lichamelijke gezondheidstechniek BSR ook zijn doorwerking in het emotionele en geestelijke leven van de mens. Kortom: je gaat je in totaliteit beter voelen.

Vallen met Body Stress Release specifieke aandoeningen, kwalen, ziektes en lichamelijke afwijkingen te behandelen?

Body Stress Release practitioners zijn géén medici. Het is dan ook niet mijn functie om een diagnose te stellen of een ziektebeeld te behandelen. Body Stress Release is puur bedoeld om het lichaam de beste kans te geven zich constant aan te passen aan stress in ons leven. Body Stress Release practitioners zijn opgeleid om het lichaam te ondersteunen in het loslaten van “opgeslagen” body stress. Alle adviezen die zij geven zijn dan ook alleen gericht op ondersteuning van het proces van loslaten, dat tot gevolg heeft dat de werking van het zenuwstelsel verbeterd wordt en de communicatie met de hersenen weer op een goede, normale manier plaatsvindt. Aldus helpen Body Stress Release practitioners in feite het lichaam zichzelf te helpen, om terug te komen tot een normaal peil van functioneren dat haalbaar is voor dat specifieke lichaam. Je kunt dit proces ondersteunen met praktische zaken, zoals door gezond te eten, voldoende rust en fysieke oefening en door “innerlijke vrede”. Hoe meer je immers emotioneel in balans bent, hoe meer je lichaam in balans zal zijn! Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gevolg van Body Stress Release kan zijn dat kwalen verminderen of zelfs verdwijnen.

Een voorbeeld:  Als in de onderrug de zenuwbaan die verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de dikke darm door body stress bekneld zit, kan dat leiden tot bijv. verstopping en onregelmatige stoelgang, omdat de hersenen geen juiste berichtgeving meer van de darmen ontvangen. De dikke darm raakt dan "in de war" en “doet maar wat". Een arts kan dan eventueel diagnosticeren dat je last hebt van een spastische dikke darm. Komt als gevolg van BSR de betreffende zenuwbaan weer tot goede communicatie met de hersenen, dan wordt de dikke darm weer goed aangestuurd en gaat zijn normale werk doen, waardoor de problemen met de dikke darm kunnen verdwijnen. De BSR practitioner heeft slechts het lichaam geholpen de spanning los te laten die verantwoordelijk was voor de beknelling van de desbetreffende zenuw en je lichaam heeft de rest gedaan.

Kan ik reacties in mijn lichaam verwachten als ik met BSR word behandeld?

Het lichaam kan in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden een reactie geven op de BSR behandelingen. Dit fenomeen behoeft evenwel op geen enkele wijze tot ongerustheid te leiden. Het effect van Body Stress Release kan zijn dat een zenuw weer uit zijn beknelling komt; daardoor verdwijnt ook de verdoving en komt de zenuw weer tot leven – m.a.w. het gevoel keert terug in de zenuw. Dat laatste kan allerlei sensaties in het lichaam teweeg brengen die vooraf niet voorspelbaar zijn, omdat iedereen op een individuele manier het genezingsproces ervaart. Iedere cliënt wordt daarin door diens behandelend BSR practitioner begeleid en krijgt uitgebreid uitleg over het hoe en waarom van de eigen reacties.

Een voorbeeld hiervan:  Vergelijk het maar met het slapende been dat weer wakker wordt. Dat is het gevolg van een korte, tijdelijke afknelling van de zenuwbaan in de bilspier. Het been gaat prikken en steken, beweegt ongecontroleerd, wordt warm of koud, je kunt er niet op staan, heeft geen kracht. Als de zenuwbaan weer helemaal uit zijn beknelling is functioneert je been weer normaal.

Is Body Stress Release ook goed voor kinderen?

Het is van vitaal belang voor onze gezondheid dat onze lichamen vrij blijven van “opgesloten” stress. Aldus zou iedereen van tijd tot tijd gecontroleerd moeten worden op body stress. Speciaal voor kinderen is het een groot voordeel om in staat gesteld te worden op te groeien en te ontwikkelen met lichamen vrij van stress, aangezien dit hen toestaat hun levenspotentieel veel efficiënter te benutten. Kinderen verzamelen net als iedereen body stress, gewoonlijk door herhaalde valpartijen en wilde bewegingen, alhoewel hun lichamen gemakkelijker en automatisch stress loslaten vergeleken met volwassenen, in wie de stress opgesloten is geraakt gedurende een langere periode. Bij kinderen kan body stress leiden tot klachten m.b.t. slapen, concentratieproblemen, groeipijnen, onverklaarbaar huilen en verdrietig zijn alsmede geïrriteerdheid. Om te voorkomen dat zij body stress verzamelen is het van groot belang voor kinderen om enkele malen per jaar op body stress getest te worden.

Met hoeveel behandelingen moet ik rekening houden?

De termijn van aanwezigheid van de body stress in het lichaam is hiervoor bepalend. Body stress die al tientallen jaren aanwezig is, vraagt meer tijd dan recent ontstane. Daarnaast is nog een aantal factoren van belang voor de duur van het genezingsproces met BSR, zoals: zijn de zenuwen alleen bekneld of zijn ze ook beschadigd; hoe goed volgt men de adviezen van de BSR practitioner op; op welke wijze behandelt men zijn lichaam; is er sprake geweest van ingrijpende operaties; zijn er lichamelijke vergroeiingen; hoe snel herstelt iemand, enz. Dit is een heel individueel proces en er is nooit vooraf een termijn of een aantal behandelingen te bepalen. Het is een normale zaak dat u in het begin wat vaker komt om het genezingsproces op te starten. Zo vallen de eerste drie behandelingen gewoonlijk binnen een termijn van elf dagen: dag 1, dag 4 en dag 11. Vanaf de derde behandeling wordt steeds opnieuw bepaald wanneer u voor de volgende behandeling moet terug komen. Hoe beter het met u gaat hoe langer de tussentijd, hetgeen dan kan variëren van enkele weken tot maanden. Je zult merken dat je je steeds bewuster wordt van de toestand van je lichaam, en daardoor vanzelf gaat aanvoelen wanneer het tijd is voor een volgende behandeling. Ik adviseer iedereen zichzelf regelmatig (om de drie tot zes maanden) te laten controleren op body stress. Voorkomen is beter dan genezen!